כוסות חד פעמיותהנכם מוזמנים להנות ממגוון רחב של כוסות המשולבות ביופי ואיכות.


1
כוס יין ספרד
ייצור - nupik
בשרוול - 50
בקרטון - 1000
 


כוס יין לחיים
ייצור - nupik
בשרוול - 50 
בקרטון - 1000
כוס 610
ייצור - nupik
בשרווול - 50
בקרטון - 2000 
כוס 
ייצור - הגביע חיפה 1981 בע"מ
בשרוול - 20
בקרטון - 800
כוס 
ייצור -
בשרוול - 50
בקרטון - 1250 
כוס מוחיתא
כוס משושה - צבע
ייצור -
בשרוול -
בקרטון - 
כוס שוט עם כוס בתוכו
ייצור -
בשרוול -
בקרטון -