כוסות לגלידה 


1
כוסות מודפסות לגלידה
כוסות מודפסות לגלידה לפי דרישת הלקוח 
כוסות מתכלות
כוסות מתכלות בכמה גדלים, 140, 200, 240, 350, 500. 
כוסות מודפסות עם לוגו
כוסות מודפסות לגלידה לפי דרישת הלקוח 
שם המוצר
תיאור על המוצר תיאור על המוצר תיאור על המוצר תיאור על המוצר ה תיאור על המוצר ה תיאור על המוצר תיאור על המוצר תיאור על המוצר 
כוסות חד פעמי
תיאור על המוצר תיאור על המוצר תיאור על המוצר תיאור על המוצר ה תיאור על המוצר ה תיאור על המוצר תיאור על המוצר תיאור על המוצר 
כוסות חד פעמי
תיאור על המוצר תיאור על המוצר תיאור על המוצר תיאור על המוצר ה תיאור על המוצר ה תיאור על המוצר תיאור על המוצר תיאור על המוצר 
כוסות חד פעמי
תיאור על המוצר תיאור על המוצר תיאור על המוצר תיאור על המוצר ה תיאור על המוצר ה תיאור על המוצר תיאור על המוצר תיאור על המוצר